אור קוסמדיקס » תנאי ביטול עסקה באור קוסמדיקס


תנאי ביטול עסקה בכפוף לתקנות ביטול עסקה:

תוך 14 יום מתאריך התשלום.

עם הצגת קבלה.

בקיזוז דמי ביטול עסקה ע"ס 100ש"ח

או בערך 5% מסכום העסקה. הנמוך מביניהם.

בביטול עסקה לאחר קבלת טיפול

ובתוך 14 יום מתאריך התשלום-

יקוזז סכום הטיפול לפי מחירון טיפול בודד המצוי במשרדנו.

לא יתבצע ביטול עסקה בתום 14 יום מתאריך התשלום, גם אם לא התבצע טיפול,